Nó được áp đặt lên Gobela cho các đấu trường với mục tiêu từ Santi Pérez.

Sự hình thành ban đầu của Burgos hứa hẹn ở Gobela, trước các đấu trường.

Burgos Promesas, một công ty con của Burgos CF, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi RFEF thứ hai. Nếu trong trò chơi tổng thống đầu tiên, mọi thứ không quá tốt chống lại Câu lạc bộ đua xe thực sự ở Casta?ares, trong trò chơi thứ hai này, đội Burgos đã biết cách cung cấp một hình ảnh tốt và áp đặt chính mình vào thành phố Gobela, cho Câu lạc bộ Arenas 0-1.

Đó là một trò chơi với rất nhiều cường độ và lựa chọn thay thế, nhưng trong đó sự phát triển tích cực của đội Burgos có thể được nhìn thấy để đạt được chiến thắng. Mục tiêu duy nhất của trò chơi được Santi Pérez ghi trong phút thứ 83.

Một cuộc họp cũng cung cấp một khía cạnh rất tích cực khác, vì các cầu thủ trẻ như Javi Moral, Alejandro, Ethan, Iván và Javi Tu?ón đã tham gia.