HCB tình bạn Anh ấy phải đối mặt với thứ bảy tuần này tại Carlos Serna đến Alcorcón đến trận đấu vòng loại duy nhất cho giai đoạn cuối cùng ở Burela. Bạn đã có thể theo dõi nó trực tiếp từ 6:00 tối trong Đài phát thanh Burgosdeporte và thông qua kênh YouTube của Burgosdeporte, với những bình luận của Jorge Navarro và Paco Pe?acoba.

Truyền thử