Phía Álvaro Rodríguez, người sẽ không tiếp tục tham gia chiến dịch tiếp theo của Burgos, đã chia sẻ một thông điệp trong hồ sơ truyền thông xã hội của anh ấy, trong đó anh ấy đã sa thải đội Blanquinegro, người hâm mộ và thành phố của anh ấy.

Cùng thứ ba này, Albacete Balompié đã thực hiện chính thức thành lập cầu thủ bóng đá Madrid, người đã ký hợp đồng với đội Castillanomanchego trong hai mùa.

Đây là bức thư mà Álvaro Rodríguez đã chia sẻ trong các mạng xã hội của mình: