Như mỗi năm, Burgosporte Radio cung cấp trực tiếp bài tường thuật về các km cuối cùng của mỗi giai đoạn của cuộc đua xe đạp trở lại Burgos. Trong phiên bản này, bạn cũng có thể nghe thấy kết quả của từng giai đoạn thông qua đài phát thanh trực tuyến của chúng tôi.

Nó sẽ là mỗi ngày, từ ngày 2 đến 6 tháng 8, từ 3:00 chiều trong sự chậm trễ chung với đài phát thanh arlanzón và burgosnoticias.

Đừng bỏ lỡ.

Đài phát thanh Burgosdeporte