Huấn luyện viên của San Pablo, Paco Olmos, thừa nhận rằng thất bại trong Andorra đã rất khó khăn.

Paco Olmos trong trò chơi ở Andorra.- Ảnh: Ảnh/Martin Imatge.

Huấn luyện viên của San Pablo Burgos, Paco Olmos, được công nhận sau khi thua đội bóng của mình trong Andorra, chống lại một đối thủ trực tiếp cho sự lâu dài trong ACB rằng: ?Đó là một thất bại khó khăn vì đó là một trò chơi mà chúng tôi đã thực hiện ở nơi chúng tôi muốn trong 36 phút, nghĩa là nảy tốt và từ chối vũ khí tốt nhất của họ để Morabanc ngăn chặn Codi Miller-McIntyre và Hannah. Khi trò chơi đóng cửa, chúng tôi đã mất tập trung và chúng tôi đã phạm phải mất không thể tha thứ với những gì đang bị đe dọa ?, Paco Olmos nói.

Huấn luyện viên của nhóm Burgos cũng đề cập đến các chi tiết khác mà ông coi là yếu tố quyết định trong nhóm: ?Đã có những rebound, Điều đó rõ ràng đã được quyết định ?. Và anh ấy nói thêm "Chúng tôi cảm động, nhưng điều này tiếp tục."