Câu lạc bộ bơi lội Tizona đã đi cùng với sáu người bơi vào ngày thứ 6 của Liga de Castilla y León de bơi với vây. Họ có một số thương hiệu còn lại để có thể đến giải vô địch mùa hè Tây Ban Nha sẽ được tổ chức tại Girona và Barcelona vào tháng Bảy.

Eric Bermejo, Gabriel de Miguel, Guelo Martínez và Lucas Vega đã cải thiện thương hiệu Bialetas 100m và 50m của họ. Be?at del Campo, ngoài việc bơi 50m Bialetas, dám với 200m Bialetas. Nerea Ruiz, mặt khác, đã bơi bề mặt 50m và lần đầu tiên hoàn thành 50m ngưng thở.