Hơn một tuần kể từ khi San Pablo kết thúc cuộc thi tại ACB League, nhưng thành công của mùa giải này sẽ là một thời gian dài trong võng mạc của người hâm mộ. Rất khó để lặp lại một mùa như cuối cùng, nhưng ảo tưởng không thiếu để tiếp tục thêm thành công.

Từ Burgosdorte, chúng tôi muốn trả một cống phẩm nhỏ cho chứng thư của đội Burgos, đã hoàn thành mùa giải tốt nhất trong lịch sử của nó. Một tập hợp các hình ảnh của các trò chơi khác nhau của mùa giải và cả giai đoạn cuối cùng ở Valencia.

Cảm ơn San Pablo.