.Nhiếp ảnh: SPB/Borja B. Lá)

San Pablo Burgos và Marc García được thừa kế tách biệt con đường của họ cho mùa giải 2022/23 tiếp theo. Theo cách này, người hộ tống Manresano kết thúc sân khấu của mình ở Burgos sau một khóa học với tư cách là một người chơi của thực thể Coliseum.

Từ câu lạc bộ Burgos, họ muốn cảm ơn người chơi, công việc của anh ấy trong suốt chiến dịch cuối cùng, vì họ đã chúc tất cả sự may mắn trên thế giới cho tương lai của anh ấy, cả cá nhân và chuyên nghiệp.