Đài phát thanh Burgosdeporte cung cấp cho bạn tất cả các cuộc bầu cử của Burgos Live. từ sáng nay.

Ảnh: Jarcha/Burgosdorte

Đài phát thanh Burgosportte thứ sáu này cung cấp cho bạn trò chơi Burgos thứ sáu của Burgos chống lại một bộ phận đầu tiên. Từ 10h30 sáng, chúng tôi cung cấp cho bạn CF Osasuna-Burgos từ Pamplona.

Với những bình luận của Jorge Navarro và Paco Pe?acoba. Đừng bỏ lỡ.

Đài phát thanh Burgosdeporte