Nó sẽ được chơi vào ngày 9 tháng 9 tại Prince of Asturias.

Fiestas de Aranda de Duero cũng sẽ có thể thao như một thành phần. Tại buổi khai mạc họ, vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 9, một Soria đầu tiên của Soria bóng ném bóng ném thú vị.

Nó sẽ ở trong Hoàng tử Asturias de Aranda và sẽ bắt đầu lúc 8:30 tối Một hình tam giác thú vị sẽ xác minh cách các đội Burgos đến khi bắt đầu cuộc thi được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 10.