Câu lạc bộ bơi lội Castilla Burgos đã có ba đại diện trong Giải vô địch Tây Ban Nha thuộc các hạng mục khác nhau mà cuối mùa của Bơi Burgos được thiết lập. Sabadell và Logro?o đã là kịch bản của các cuộc hẹn cuối cùng của khóa học.

Một mặt, vận động viên bơi lội Carlota Urizarna Grijalba và Jimena González Arauzo, chuyển đến Sabadell để chơi giải vô địch của các hạng mục tuyệt đối và cơ sở. Cuộc thi này đã được đánh dấu bằng sự tham gia lớn đã có và tỷ lệ cao những người bơi nước ngoài đã đưa ra một cấp độ thêm cho cấp quốc gia đã đòi hỏi.

Burgos đạt được kết quả sau:

Carlota:

  • 50 Braza thứ 10
  • 100 Bras 6
  • 200 Braza 7

Jimena:

  • 200 trở lại 11

Mặt khác, Natalia González Arauzo đã thi đấu ở Logro?o với những người bơi giỏi nhất thuộc thể loại trẻ em. Vận động viên bơi lội Burgos, người đã ra mắt trong một giải vô địch quốc gia, đã đạt được kết quả sau:

  • 400 phong cách thứ 15
  • 200 Phong cách 20
  • 400 miễn phí 28