The Mirandés Palist có vị trí thứ ba trong hạng mục Cựu chiến binh


Alejandro del Val lớn lên với vị trí thứ ba, trong hạng mục Cựu chiến binh trong bài kiểm tra Giải thưởng Quốc tế K-4 ở Castilla y León đã chơi ở Sanabria trong một cuộc đua đóng khung trong vòng đua ca nô quốc tế.

Thử nghiệm bao gồm dài 5 km, được chia thành hai vòng cho một mạch hình tam giác được biểu thị bằng đèn hiệu.

Ngoài Val, một thành viên khác của nhóm Regata Miranda, Angulo, cũng đã thoát khỏi thử nghiệm, vượt qua vạch đích ở vị trí thứ mười một trong hạng mục cao cấp.