Trò chơi tổng thống thứ hai của BurgosCuối tuần này, đội UBU Rigger đã chuyển đến Soria, nơi anh chơi trò chơi tổng thống thứ hai của mình. Kết quả cuối cùng là Soria 33 - UBU RC 33.

Trong trò chơi, nhiều người chơi đã được trao vài phút và trong cùng một miền tương ứng với đội Burgos dẫn đầu điểm số thực tế là toàn bộ trò chơi. Kết quả không phản ánh sự thành thạo của UBU vì chỉ vào cuối bữa tiệc Soria mà anh ta có thể buộc cuộc họp.

Căn chỉnh: Jorge, Víctor, Ma?o, Sergio, Chuchi, Jesús Nhiệm vụ, Gonzalo, Víctor, Rizos, Carlos, Fran, Mingu, Santiago, Rubén và Rubens. Họ cũng đã chơi: txulin, patxi và mario

Bài tiểu luận: Curls (x2), Jorge, Chuchi, Jesus. 4 Biến đổi của Carlos.