Từ 6h30 chiều. Thứ bảy này trực tiếp từ Villaviciosa (Asturias)

Đài phát thanh Burgosdeporte cung cấp cho bạn vào thứ bảy tuần này, Trò chơi ba tuổi của Burgos CF, từ lĩnh vực Les Caleyes ở Villaviciosa (Asturias). Burgos CF-Races của Santander. Nó sẽ là từ 6:30 chiều Với những bình luận của Jorge Navarro và Paco Pe?acoba.

Đừng bỏ lỡ nó.- Burgos cf- Racing of Santander Live.

Đài phát thanh Burgosdeporte