Trò chơi được chơi ở Santo Domingo de la Calzada vào thứ bảy tuần này từ 7.30 tối.

Đào tạo Mirandés.- Ảnh: CD Mirandés

Mirandés phải đối mặt với sự thân thiện trước mùa giải đầu tiên của mình. Nó sẽ là từ 7:30 tối Trong lĩnh vực El Rollo de Santo Domingo de la Calzada trước SD Achoc?és.

Huấn luyện viên của Reddish, Joseba Etxeberria, đã làm việc vào thứ Sáu tại khóa đào tạo cuối cùng với tất cả các cầu thủ có sẵn, bao gồm hai người cuối cùng đến: Álex Martín và Sergio Santos. Ngoại trừ Simón Moreno và Gelabert, một tiên nghiệm mà Mister có thể tin tưởng vào phần còn lại cho thực thể trước SD Logro?és. Khóa đào tạo được phát triển đằng sau đóng cửa tại sân vận động Anduva vào buổi tối.

Giá chứng kiến ??bữa tiệc này là € 7 cho người lớn, trong khi trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhập miễn phí.