Người chơi golf đã giành được sân golf Riocezo
Regino Ruiz đã giành giải thưởng lớn XXI của Junta de Castilla y León chơi Trạng thái tuyệt vời của trò chơi Mat.


Regino Ruiz, từ Riocezo đã đánh bại Javier Alameda, từ Liên đoàn Castilian và Leonesa và Adrián de Castro ở vị trí thứ ba, cũng từ Riocezo. Ở phụ nữ Palmira Sierra đã giành chiến thắng, của Liên đoàn Castilian và Leonesa vẫn ở phía trước Elma Isabel Ruiz, Riocezo và Ja Baik Kim trẻ tuổi, bởi Sotoverde.